Αν αντιμετωπίζετε αυτό το σφάλμα όταν προσπαθείτε να προσθέσετε μια συσκευή ανοιχτής ματιού στο δίκτυό σας

Αυτή η διεύθυνση MAC δεν είναι ενεργοποιημένη στο σύννεφο.
Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.

αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση MAC που σχετίζεται με τη συσκευή δεν έχει κατατεθεί σε λίστα με λευκώματα για τη χρήση του Cloud Plasma και δεν μπορεί να προστεθεί ακόμα.

Από την άποψη αυτή, σημειώστε ότι το Plasma Cloud συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πελάτες μέσω των διανομέων και των μεταπωλητών του. Ίσως θελήσετε να έρθετε σε επαφή με τον διανομέα από τον οποίο αποκτήσατε τα σημερινά σημεία πρόσβασης και τους διακόπτες πρόσβασης για να κατανοήσετε το χρονοδιάγραμμά τους για την εκτόξευση του Plasma Cloud στην αγορά τους, καθώς μεταφέρουμε συσκευές μόνο για τους μεταπωλητές που έχουν ήδη συμφωνήσει μαζί μας.

Comments are closed