Τα δίκτυά σας στο Plasma Cloud μπορούν είτε να ρυθμιστούν σε σταθερό είτε σε firmware Beta και έχετε την επιλογή ενεργοποίησης της αναβάθμισης firmware ‘over the air’.

Η διαδικασία flashing του χειροκίνητου firmware είναι πολύ παρόμοια με τη διαδικασία Open Mesh, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι αν κανετε flash για πρώτη φορά ένα Access Point Open Mesh με το firmware του cloud Plasma, ίσως χρειαστεί να το ξεκλειδώσετε πρώτα.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση firmware για τους Access Points σας.

Version 3.2:

Comments are closed