Η κονσόλα Plasma Cloud προσφέρει μια απλή προεπισκόπηση κάθε Access Points και εναλλαγής στα δίκτυά σας, προκειμένου να παρακολουθείται από απόσταση η χρήση κάθε μίας θύρας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε μια γρήγορη εξήγηση για τη σημασία κάθε χρωματισμού και εικονιδίου που χρησιμοποιείται για αυτές τις θύρες στην κονσόλα μας.

  Αυτή είναι η αναπαράσταση μιας θύρας Ethernet.

Όταν η έξοδος PoE είναι απενεργοποιημένη, η θύρα θα εμφανίσει μια διασταυρωμένη αστραπή στη μέση.

Όταν είναι συνδεδεμένη η θύρα Ethernet και έχει σχεδιαστεί PoE, η θύρα θα είναι μπλε.

Όταν είναι συνδεδεμένη η θύρα Ethernet αλλά δεν έχει σχεδιαστεί PoE, η θύρα θα είναι πράσινη.

Όταν η θύρα Ethernet χρησιμοποιείται επίσης ως θύρα ανερχόμενης ζεύξης, θα έχει ένα κίτρινο περίγραμμα γύρω της.

Comments are closed