Οι συσκευές συνδέονται στο Plasma Cloud χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ονόματα κεντρικών υπολογιστών (οι διευθύνσεις IP μπορεί να αλλάξουν):

stats.device.plasma-cloud.com – θύρα: 443 / TCP
connection.device.plasma-cloud.com – θύρα: 80 / TCP
firmware.plasma-cloud.com – θύρα: 80 / TCP
και την ακόλουθη στατική διεύθυνση IP:

13.52.124.6 – θύρα: 443 / TCP
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις με τους παραπάνω κεντρικούς υπολογιστές επιτρέπονται από το τείχος προστασίας.

Comments are closed