Η αντιστοίχιση είναι αυτή η λειτουργία που συνδέει μια συσκευή με το λογαριασμό σας στο Cloud Plasma και επιτρέπει στα δύο να ανταλλάξουν δεδομένα με ασφάλεια.

Αυτό εμποδίζει τρίτα μέρη να παραπλανήσουν ένα σημείο πρόσβασης και έτσι να αποστέλλουν ή να λαμβάνουν δεδομένα προς / από το cloud εκ μέρους του.

Όταν ένα σημείο πρόσβασης χρειάζεται να αντιστοιχιστεί μαζί σας με το λογαριασμό Cloud Plasma, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση με τη μορφή ενός κόκκινου τριγώνου στη στήλη κατάστασης της λίστας σημείων πρόσβασης, όπως φαίνεται παρακάτω. Με την τοποθέτηση του ποντικιού, θα εμφανιστεί το μήνυμα Pairing needed.

Μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν ένα σημείο πρόσβασης χρειάζεται αντιστοίχιση.

Αυτό συμβαίνει συνήθως αφού αναβοσβήνετε ένα σημείο πρόσβασης με ένα νέο υλικολογισμικό.

Για να αντιστοιχίσετε το Access Point, μπορείτε να κάνετε κλικ στο pair-device στο αναδυόμενο παράθυρο ή, εναλλακτικά,

  • κάντε κλικ στις τρεις τελείες στο τέλος της σειράς στη λίστα σημείων πρόσβασης. και
  • επιλέξτε Ζεύγος (δείτε την παρακάτω εικόνα για αναφορά).

Access Point menu με ορατή τη δράση του ζεύγους.


Αναμείνετε ότι η λειτουργία αυτή θα διαρκέσει έως και 5 λεπτά.

Comments are closed