Τα δίκτυά σας στο Plasma Cloud μπορούν είτε να ρυθμιστούν σε σταθερό είτε σε firmware Beta και έχετε την επιλογή […]
Οι συσκευές συνδέονται στο Plasma Cloud χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ονόματα κεντρικών υπολογιστών (οι διευθύνσεις IP μπορεί να αλλάξουν): stats.device.plasma-cloud.com – […]
Το Cloud Plasma επιτρέπει τη χρήση του υλικού Open Mesh (ελέγξτε τη λίστα συμβατών συσκευών σε αυτό το άρθρο), αλλά […]
Το Cloud Plasma υποστηρίζει τις ακόλουθες συσκευές Open Mesh: Ωστόσο, σημειώστε ότι έχουν δοκιμαστεί μόνο μοντέλα με ελάχιστη μνήμη RAM […]
Είναι δυνατό να μεταφέρετε στην κονσόλα Plasma Cloud τα υπάρχον σας δίκτυα από το CloudTrax. Πριν το κάνετε αυτό, ελέγξτε […]