Οι ρυθμίσεις ασύρματου WiFi των σημείων πρόσβασης σας μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα στην κονσόλα Plasma Cloud. Σημείωση: Προτείνουμε χειροκίνητη διαμόρφωση […]
Σημείωση: Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να διατηρήσετε το Wireless Mesh απενεργοποιημένο όποτε δεν είναι απαραίτητο, καθώς η απενεργοποίηση του αποθηκεύει χρόνο και […]
Σημείωση: Προτείνουμε ανεπιφύλακτα να διατηρήσετε το Wireless Mesh απενεργοποιημένο όποτε δεν είναι απαραίτητο, καθώς η απενεργοποίηση του αποθηκεύει χρόνο και […]
Το firmware είναι το λογισμικό που παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας συσκευής, έτσι ώστε να λειτουργεί. Η […]
Το firmware είναι το λογισμικό που παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας συσκευής, έτσι ώστε να λειτουργεί. Η […]
Σε γενικές γραμμές, το υλικό επιτρέπει έναν υψηλό αριθμό ταυτόχρονα ενεργοποιημένων SSID. Επειδή κάθε ενεργοποιημένο SSID (ακόμα και όταν είναι […]